Wirnikowe

Przepływomierze wirnikowe są opłacalną alternatywą do pomiaru i monitorowania przepływów w dużych rurociągach. Prosta instalacja i niska cena to najważniejsze argumenty przemawiające za tą zasadą pomiaru.

Zasada pomiaru

Przepływ cieczy obraca wirnik. Prędkość wirnika jest bezpośrednio związana z prędkością cieczy. Wykrywane są obroty wirnika, a sygnał o fali prostokątnej o niskiej impedancji jest przesyłany przez niemagnetyczny zaczep czujnika z częstotliwością proporcjonalną do natężenia przepływu. Szybkość przekłada się na przepływ.


  • KATEGORIA: Przepływomierze

Seria DP

340n2 340n2

ZOBACZ WIĘCEJ