Ultradźwiękowe

Ultradźwiękowe przepływomierze liniowe to niedrogie przyrządy do pomiaru wszystkich cieczy przewodzących prąd elektryczny jak i nieprzewodzących. Fale ultradźwiękowe mogą być używane do niezawodnego pomiaru przepływu objętościowego szerokiego zakresu jednorodnych cieczy, prawie niezależnie od ciśnienia, temperatury czy lepkości.

Zasada pomiaru

Przepływomierze ultradźwiękowe działają na zasadzie pomiaru różnicy czasu przejścia fal ultradźwiękowych poruszających się w kierunku i przeciwnie do kierunku przepływu cieczy (pomiar prędkości za pomocą różnicy czasu przejścia). Pomiar prędkości opiera się na pomiarze czasu przejścia sygnałów ultradźwiękowych między dwoma czujnikami (z prądem downstream i pod prąd upstream). Czas przejścia sygnału Td w kierunku przepływu jest krótszy niż czas przejścia sygnału w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu Tu. Różnica między tymi dwoma czasami przejścia jest proporcjonalna do średniej prędkości przepływu wzdłuż ścieżki pomiarowej.


  • KATEGORIA: Przepływomierze

Wersja QSE

Do_zywnosci

ZOBACZ WIĘCEJ