Elektromagnetyczne

Przepływomierze elektromagnetyczne są idealnymi przepływomierzami do pomiaru wszystkich cieczy przewodzących prąd elektryczny, prawie niezależnie od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości.

Zasada pomiaru

Przepływomierze elektromagnetyczne są oparte na prawie indukcji Faradaya. Dwie przeciwległe elektrody są umieszczone wewnątrz na godzinie trzeciej i dziewiątej. Kiedy ciecz przepływa przez pole magnetyczne, na elektrodach indukowane jest napięcie. Średnia prędkość cieczy jest proporcjonalna do indukowanego napięcia mierzonego przez elektrody (pomiar prędkości przepływu).


  • KATEGORIA: Przepływomierze

Wersja QSE

Do_zywnosci

ZOBACZ WIĘCEJ